Gogotsi_Zahorodna_MRC_PISAS_Bratislava_secondment_14